ارگونومی

علم مطالعه انسانها در حين انجام كار

ارگونومی

معناي قوانين طبيعي كار

ارگونومی چیست؟

در جهان كنوني و در سرآغاز سده بيست و يكم ميلادي، علوم، بخش عمده‌اي از مشكلات  گوناگون افراد را در سيستم‌هاي كاري و زندگی حل و فصل كرده  و می کنند . در اين راستا، علوم و فنوني وجود دارند كه از زواياي مختلف سلامت و بهداشت انسان‌ها و نيز كارآيي آنها را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‌دهند.  يكي از اين علوم، ارگونومي است . در ابتدا لازم است به منظور آشنایی  هر چه بیشتر خوانندگان با ارگونومی ، تعریف این علم ارایه شود.

تعريف ارگونومي

واژه «ارگونومي» از دو كلمه يوناني “ارگو ” به معني كار   و ” نوموس ”  به معني  ”  قانون و قاعده طبيعي” مشتق شده است و در لغت به معناي قوانين طبيعي كار است .

برخي از تعاريفي كه متخصصان و كارشناسان اين علم از ارگونومي ارایه  نموده‌اند، به عنوان نمونه در ادامه آمده است :

ارگونومي علم مطالعه انسانها در حين انجام كار، براي درك ارتباط پيچيده ميان افراد و جنبه هاي فيزيكي و روانشناختي محيط كار، نيازهاي شغلي و روشهاي كار مي‌باشد (WHO 1978).

ارگونومي عبارتست از كاربرد اطلاعات علمي موجود درباره انسان (و روش هاي علمي كسب چنين اطلاعاتي) براي حل مشكلات طراحي (هلاندر 1996

ارگونومي علمي است كه انسان و تعامل آن را با محصولات، توليدات، تجهيزات، امكانات، روش ها و محيط كار و زندگي مورد مطالعه قرار مي‌دهد و عليرغم علوم فني ـ مهندسي (كه عمدتا به تكنيك ها و فنون مي پردازد) بر انسان و طراحي وسائل براي افراد تاكيد دارد (ساندرز و ديگران 1999 (

 

همانگونه که مشاهده می شود  عموما  کاربرد علم ارگونومی را در مشاغل تصور می کنند . اما با گذشت زمان ، حوزه و گستره دانش ارگونومی از مشاغل خارج و به گستره زندگی تسری یافت . همانطورکه می بینیم انجمن بين‌المللي ارگونومي   اینگونه ارگونومي را تعريف مي‌كند:

”  ارگونومي علمي است كه دانش حاصل از علوم انساني را با مشاغل، سيستم‌ها، محصولات و محيط زيست با توجه به توانايي هاي جسماني و رواني و محدوديت‌هاي انساني مرتبط مي سازد” .

با ما به دردهای خود پایان دهید

کلینیک چندتخصصی درد آرامش تهران